Kako doseči večji izplen obstoječe sončne elektrarne

Večji energijski izplen obstoječega sistema, ki ga naknadno opremimo s SolarEdge optimizatorji moči.

ZAKAJ REKONSTRUKCIJA?

Tradicionalni razsmerniki kot centralne enote niso zmožni razločevati I-U krivulj posameznih fotovoltaičnih (PV) modulov, temveč sledijo maksimalni moči celotnega niza PV modulov po principu „ena velikost ustreza vsem”. Zaradi tega ima tak sistem povprečen izplen, saj slabši PV moduli dušijo izplen boljših PV modulov v sistemu.

Neujemanje PV modulov v vsakem sistemu je posledica neenakih električnih lastnosti posameznih PV modulov in različnih okoljskih vplivov nanje. Neujemanje PV modulov pa je vzrok za različne točke maksimalne moči (MPP) posameznih PV modulov.

SolarEdge optimizatorji moči povečujejo energetski izplen fotonapetostnih sistemov z nenehnim sledenjem najvišji točki moči (MPPT) za vsak PV modul posebej.

Razlogi za neujemanje PV modulov:

  • delno senčenje in neenakomerna umazanost – povzročata različne ravni obsevanosti posameznih PV modulov
  • temperaturni gradient – toplotna konvekcija pod PV moduli povzroča različne temperature posameznih PV modulov
  • proizvodna toleranca in neenakomerna stopnja staranja – povzročita delovanje PV modulov v različnih točkah maksimalne moči (MPP)

Primerjava tradicionalnih sistemov s SolarEdge sistemom, v primeru delnega senčenja modulov

MOŽNOSTI REKONSTRUKCIJE

Če že imate fotovoltaični sistem, ki zaradi izgub, povezanih z neujemanjem PV modulov ne deluje optimalno, vam SolarEdge ponuja dve možnosti rekonstrukcije:

1. Samo optimizacija moči posameznih PV modulov

  • Dodajanje optimizatorja moči na vsak PV modul povečuje energetski izplen fotonapetostnih sistemov z nenehnim sledenjem najvišji točki moči (MPPT) za vsak PV modul posebej

 MPPT na vsakem PV modulu
Tok in napetost prilagojena vsakemu modulu posebej


 Klasični sistem
Skozi vse PV module v nizu teče enak tok, ne glede na njihove MPP.

2. Inteligentni PV modul

  • Poleg dodajanja optimizatorja moči z nenehnim sledenjem najvišji točki moči (MPPT) za vsak PV modul posebej, dodamo še SMI (Safety and Monitoring Interface) vmesnik, ki omogoča:
    • Izboljšan nadzor s spremljanjem delovanja fotonapetostnega sistema na ravni vsakega PV modula za lažje vzdrževanje
    • Samodejno DC varnost

IZDELKI ZA REKONSTRUKCIJO:

Indop™  optimizator moči – optimizator moči s tehnologijo neodvisne optimizacije Indop™, lahko deluje neposredno s katerim koli razsmernikom, brez  dodatnih vmesnikov ali strojne opreme.
Tehnične karakteristike (pdf)

SMI vmesnik – SolarEdge varnostno – nadzorni vmesnik zagotavlja spremljanje delovanja na ravni PV modulov in samodejno DC varnost za obstoječe elektrarne, nadgrajene z optimizatorji moči.
Tehnične karakteristike (pdf) – za velike sisteme brez SolarEdge razsmernikov
Tehnične karakteristike (pdf) – za manjše sisteme brez SolarEdge razsmernikov 

SolarEdge ključ – Pri povezovanju PV nizov z optimizatorji moči neposredno na neSolarEdge razsmernik, brez uporabe SMI vmesnika, je potrebno pred priključitvijo niza na razsmernik, izključiti SafeDC funkcijo s SolarEdge ključem. Orodje je za večkratno uporabo.

Tehnične karakteristike (pdf)