Kombinacija sončnih modulov različnih proizvajalcev

Fotovoltaični (PV) moduli različnih tehnologij, moči in proizvajalcev z namestitvijo optimizatorjev moči delujejo povsem neodvisno drug od drugega z maksimalno močjo na istem razsmerniku.

V A-SOL sončni elektrarni optimizatorji moči omogočajo vsakemu PV modulu v nizu delovanje pri njegovi največji trenutni moči. Tradicionalni razsmerniki kot centralne enote pa niso zmožni razločevati I-U krivulj posameznih PV modulov, temveč sledijo maksimalni moči celotnega niza PV modulov po principu „ena velikost ustreza vsem“. Zaradi tega ima tak sistem povprečen izplen, saj slabši PV moduli dušijo izplen boljših PV modulov v nizu.

Možnost dodajanja različnih PV modulov je posebej pomembna takrat, ko določenega tipa ni več na tržišču in naša elektrarna ne more več delovati kot je bilo načrtovano ali pa bi želeli povečati obstoječo elektrarno.

V A-SOL naprednem sistemu lahko menjamo posamezne PV module, dodajamo in spreminjamo konfiguracije po željah in potrebah. Edine omejitve so minimalno in maksimalno število optimizatorjev moči v posameznem nizu, maksimalna moč posameznega niza in maksimalna moč razsmernika.