Nadzor vsakega posameznega modula preko interneta

A-SOL sončna elektrarna vam z integriranim nadzorom vsakega optimizatorja moči omogoča učinkovitejše vzdrževanje, sprotno spremljanje učinkovitosti, odkrivanje napak in samodejna opozorila na virtualni shemi elektrarne.

V spletni nadzorni portal lahko dostopate iz kateregakoli internetnega brskalnika preko PC-ja ali pametnega telefona oziroma tabličnega računalnika (popolna podpora za Android in iOS).

SolarEdge optimizatorji moči omogočajo nadzor posameznih modulov, nizov in spremljanje celotnega sistema. Razsmernik dodatno opravlja funkcijo podatkovnega vmesnika med optimizatorji moči in mrežnim strežnikom, ki obdeluje vse podatke o posameznih PV modulih, nizih, razsmernikih in celotnem sistemu ter generira pregled letne, mesečne, dnevne proizvodnje v 5 minutni resoluciji.

Za posredovanje podatkov iz optimizatorjev moči do razsmernika ni potrebna nikakršna dodatna napeljava ali strojna oprema, ker se vsi podatki prenašajo preko obstoječih enosmernih kabelskih povezav.

Vse te lastnosti omogočajo monterjem, vzdrževalcev in lastnikom sistema spremljanje podatkov o učinkovitosti vsakega PV modula v realnem času in na daljavo, eventualne napake se izpostavi in locira ter avtomatsko generira alarme za vrsto pred-nastavljenih parametrov. Ti alarmi nas opozorijo na pojave, ki bi sicer v klasičnih sistemih ostali neopaženi in nam natančno prikažejo, na katerih PV modulih v sistemu se pojavljajo odstopanja od optimalnega delovanja.

SolarEdge SMI vmesnik (varnostno – nadzorni vmesnik) omogoča spremljanje delovanja sončne elektrarne na ravni PV modulov ob uporabi SolarEdge optimizatorjev in razsmernikov drugih proizvajalcev.

iPhone nadzorna aplikacija omogoča monterjem in lastnikom sistema izvajanje oddaljenega nadzora na poti oziroma izven svojega doma preko mobilnega telefona ali tablice.

SolarEdge nadzor v realnem času za razsmernike in optimizatorje moči (spletna in mobilna aplikacija) je brezplačen za obdobje petindvajsetih let.

ODLIKE:

 • Spremljanje tehničnega in finančnega delovanje enega ali več SolarEdge fotonapetostnih sistemov
 • Prikaz vseh lokacij objektov na zemljevidu
 • Omogoča logično in fizično vizualizacijo SolarEdge fotonapetostnih sistemov s spremljanjem podatkov o učinkovitosti za posamezen PV modul in za celoten sistem v realnem času
 • Omogoča časovni pregled zbirnih podatkov, primerjalne analize in diagnostike vzrokov napak. Vsi podatki se beležijo in se lahko varno pregledujejo in analizirajo v vsakem trenutku iz katerekoli lokacije
 • Omogoča generiranje celovitih poročil o proizvodnji energije, prihodkov in tehničnem stanju za vsak posmezen SolarEdge fotonapetostni sistem
 • Omogoča takojšnje odkrivanje napak in težav, učinkovito vzdrževanja in analizo donosnosti
 • Samodejno zazna težave, generira poročila o stanju in samodejno pošilja opozorila po elektronski pošti
 • Omogoča upravljanje na daljavo
 • Interaktivni grafi in fizična vizualizacija SolarEdge fotonapetostnih sistemov omogočajo enostaven pregled in nadzor za optimalno delovanje
 • Funkcija predvajanja vizualizira energijski izplen posameznih PV modulov v izbranem časovnem intervalu
 • Prikaz “Kiosk” – omogoča predstavitev delovanja SolarEdge sončne elektrarne na zaslonu v javnih prostorih
 • Visoka ločljivost podatkov in vizualizacija za zadnjih 12 mesecih v 5 minutni resolucij