Najvišja stopnja protipožarne varnosti

Sistemi SolarEdge z vgrajeno varnostno funkcijo SafeDCTM zagotavljajo popolno varnost delavcem in gasilcem v primeru montaže, vzdrževanja, gašenja požara in drugih izrednih primerih.

Fotovoltaični (PV) moduli s priključenimi optimizatorji moči delujejo v »delovnem načinu« le dokler se signal z razsmernika neprekinjeno obnavlja. Če signala ni, optimizatorji moči samodejno preklopijo na t.i. »varnostni način« in izključijo enosmerni tok v kablih niza.

V »varnostnem načinu« izhodna napetost vsakega optimizatorja moči znaša 1 VDC. V primeru montaže, vzdrževanja, gašenja požara in drugih izrednih primerih v dnevnem času, se elektrarna ročno ali samodejno izključi iz električnega omrežja in bo najvišja napetost v kablih niza 50 VDC(50 je maksimalno število optimizatorjev moči v enem nizu). Napetost 50 VDC je varna napetost, precej nižja od ravni varne napetosti SELV (pod 120 VDC).

Na primer: če gasilci odklopijo PV sistem iz električnega omrežja podnevi in je posamezen PV niz sestavljen iz desetih modulov, bo napetost niza zmanjšana na 10VDC.

SolarEdge optimizatorji omogočajo avtomatsko in varno zmanjšanje enosmerne napetosti pod raven varne napetost (pod 120 VDC) v zahtevanem času. Ta funkcija je sestavni del sistema in ne potrebuje nobene dodatne strojne opreme ali protipožarne konstrukcijske ukrepe, kar pa vodi k znižanju stroškov montaže samega sistema.

Samodejni izklop oz.preklop v t.i. »varnostni način« se izvede v naslednjih primerih:

  • izključitvi elektrarne iz električnega omrežja
  • izklop stikala enosmerne napetosti na razsmerniku
  • zaznavi povečane temperature toplotnih senzorjev v posameznem optimizatorju moči (prag za izklop je 85ºC)
  • detekciji obloka (paralelni, serijski in proti zemlji)

SAFEDCTM – DC VARNOST

       

Sistem SafeDCTM podjetja SolarEdge je dodatna funkcija optimizatorjev moči, razsmernikov in sistema za nadzor SolarEdge. To je edini sistem, ki zagotavlja popolno varnost za gasilce v primeru požara v objektu s sončno elektrarno. Odpravlja tveganje smrti zaradi električnega toka ali obloka in ima evropski certifikat za prekinitev enosmernega toka.