Rešitev za problem senčenja modulov

Namestitev fotovoltaičnega sistema je vznemirljiva priložnost, saj nam omogoča pridobivanje energije iz  naravnega vira, ki je zastonj – sonca. Vendar pa se poraja vprašanje ali naš PV sistem res deluje s svojim najvišjim potencialom ?

Tradicionalni PV sistemi so zgrajeni na dokaj enostavni osnovi, saj povezujejo vire moči (foto-napetostni (PV) moduli) zaporedno v nize, tako kot to počnemo z baterijami pri zabavni elektroniki. Tako kot pri baterijah, tudi pri fotovoltaiki ne mešamo različnih PV modulov. Če se tehnične karakteristike PV modulov ne ujemajo povsem, potem energetski potencial hitro pade. Pravzaprav, kot je obravnavano v številnih člankih in izmerjeno na številnih PV sistemih, tradicionalni PV sistemi trpijo zaradi številnih težav, ki jih povzroča neusklajenost PV modulov.

Najbolj zanimiva (in naravna) težava neusklajenosti med PV moduli je prav “delno senčenje” – neusklajenost med osvetlitvijo – senčenjem vsakega PV modula v nizu.

Senčenje lahko povzročijo oblaki, okoljske ovire, kot so drevesa ali zgradbe, medsebojno senčenje posameznih PV modulov v vzporednih vrstah, umazanija in prah, ptičjimi iztrebki in tako dalje. Ti učinki senčenja so lahko statični, z drugimi besedami počasi premikajoče sence zaradi kota sončne svetlobe tekom dneva ali pa so zelo dinamični (premikajoči oblaki).

Pri tradicionalnem PV sistemu, bo razsmernik iskal optimalno napetost/tok za cel niz in bo “raje”, deloval pri najvišjem možnem električnem toku. Zato skupni tok skozi zasenčen PV modul ne bo tekel ampak ga bo obšel po vzporedno vezanih diodah. Na ta način se energijski izkoristek ostalih PV modulov v nizu ne bo pokvaril in omogočil najvišji možni električni tok skozi niz.

V tem primeru je do 100% energije zasenčenega PV modula izgubljeno. Če obstajajo še ostali zasenčeni PV moduli, bo njihova energija prav tako izgubljena, do točke, ko bo tradicionalni razsmernik “raje”, znižali skupni tok celotnega niza, s čimer tudi zmanjša moč iz vsakega v celoti osvetljenega PV modula in začel pridobivati električno energijo tudi iz zasenčenih PV modulov.

Kaj je pravzaprav mogoče storiti, da bi ublažili učinke delnega senčenja in drugih neujemanj PV modulov? Delnemu senčenju se z boljšim načrtovanjem in namestitvijo delno lahko izognemo vendar samo do določene mere, glavni problem pa še vedno ostaja.

Za nas je prava rešitev enostavna: vsak PV modul, je potrebno obravnavati ločeno, tudi, kadar so priključeni v nizu. To individualno obravnavo pa dosežemo z dodajanjem optimizatorjev moči na prav vsak PV modul.

 Problem senčenja v tradicionalnem PV sistemu Optimizacija izgub zaradi senčenja s SolarEdge tehnologijo
   

 

V večini tradicionalnih PV sistemov z delnim senčenjem in drugimi neusklajenostmi PV modulov, uporaba SolarEdge optimizatorjev moči, samodejno poveča energetski izkupiček do 25% v primerjavi s tradicionalnimi sistemi. Pri A-SOLu, verjamemo, da nihče ne more prezreti izgube energije v svojem PV sistemu.