Različni nakloni in orientacija modulov na istem objektu

Pri načrtovanju sončne elektrarne imamo v mislih idealno orientirano površino ter streho z enakim naklonom, kar pa se v realnem življenju ne zgodi vedno. Tu nastopi SolarEdge tehnologija.

Lahko vas potolažimo, da je takih idealnih konfiguracij v realnem življenju zelo malo, zato pa A-SOL sončna elektrarna omogoča največji energijski izkoristek in najhitrejše povračilo vaše investicije v primerih, tudi ko pogoji niso idealni.

Fotovoltaični (PV) moduli, ki niso enako orientirani, so delno senčeni ali imajo različne naklone, so z uporabo optimizatorjev moči povezljivi v isti niz na isti razsmernik. S sodobnim sistemom sončne elektrarne preko optimizatorjev moči v vsakem trenutku proizvajajo največjo možno moč, ne glede na to, kaj se dogaja z ostalimi PV moduli v nizu.

Optimizatorji moči nam sporočajo, kolikšen je trenutni izkoristek vsakega PV modula, detektirajo senčenja in morebitne okvare. A-SOL sončna elektrarna nam omogoča do 25% večji izkoristek in energijski donos v primerjavi s tradicionalnim sistemom.